วันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561

บันทึกรายงานการตอกเสาเข็ม

การบันทึกรายงานการตอกเสาเข็ม แบ่งเป็น 2 กรณี
1. การตอกเสาเข็มที่จมถึงระดับได้โดยไม่ต้องใช้เสาส่ง
ให้ปฎิบัติดังนี้
1.1 ให้ขีดเครื่องหมายทุกระยะ 30 เซนติเมตร ในช่วง 3 เมตร สุดท้ายของโคนเสาเข็ม
1.2 เมื่อยกเสาเข็มตั้งเข้าที่เรียบร้อยแล้ว ให้บันทึกระยะที่เสาเข็มจมลงไปในดินด้วยน้ำหนักของตัวเอง
1.3 ให้บันทึกระยะที่เสาเข็มจมลงไปในดินเมื่อวางตุ้มน้ำหนักลงบนหัวเสาเข็ม
1.4 เมื่อตอกเสาเข็มจมเหลือ 3 เมตรสุดท้าย ก่อนจะถึงระดับที่กำหนด   ให้เริ่มบันทึกจำนวนครั้งที่ตอกต่อการจมตัวของเสาเข็มทุกระยะ 30 ซม. โดยควบคุมให้ระยะยกตุ้มน้ำหนักเป็นไปตามที่วิศวกรคำนวณไว้
2. การตอกเสาเข็มที่จมถึงระดับโดยต้องใช้เสาส่ง
ให้ปฎิบัติดังนี้
2.1 ให้ขีดเครื่องหมายทุกระยะ 30 เซนติเมตร ในช่วง 1.5 เมตร สุดท้ายของโคนเสาเข็มหรือสุดแท้แต่ระยะที่จะต้องใช้เสาส่ง
2.2 ให้ขีดเครื่องหมายทุกระยะ 30 เซนติเมตร ที่ส่วนล่างของตะเกียบปั้นจั่นเป็นระยะเท่ากับระยะที่จะต้องส่งเสาเข็มลงไปในชั้นดินจนถึงระดับที่กำหนด
2.3 ให้บันทึกการจมตัวของเสาเข็มลงในตารางด้านล่าง
AA007
ดาวโหลดตารางได้จาก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น